Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

|

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP.DODAQUEEN.COM

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy  SHOP.DODAQUEEN dostępny pod adresem shop.dodaqueen.com , prowadzony jest przez firmę DODA OBSESSION, wpisaną przez Prezydenta Miasta Ciechanów do ewidencji działalności gospodarczej. Firma DODA OBSSESION zarejestrowana jest pod numerem NIP:566-171-23-84, Regon: 140337722

1.2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym SHOP.DODAQUEEN niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600, 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja 6.0), Opera,  Mozilla Firefox).

1.3. Usługobiorcę będącego użytkownikiem naszego serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. REGULAMIN ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy SHOP.DODAQUEEN.COM  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę http://www.shop.dodaqueen.com .

2.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie SHOP.DODAQUEEN.COM  są fabrycznie  nowe, nie posiadają wad fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2.4. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie korespondencji e-mailowej  z pracownikiem sklepu internetowego SHOP.DODAQUEEN.COM. Po potwierdzeniu zamówienia jest ono kierowane do realizacji, a wówczas możliwe jest tylko skorzystanie z procedury odstąpienia od zakupu. 

2.5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.6. Sklep internetowy SHOP.DODAQUEEN.COM  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Wszystkie zamówienia, również te złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższy poniedziałek od ich złożenia.

2.7. Firma DODA OBSESSION zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.8. Oferta sklepu internetowego SHOP.DODAQUEEN.COM obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli  towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o tym i osobiście podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).

2.10. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w sklepie internetowym SHOP.DODAQUEEN.COM, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy realizujemy zamówienie.

- za pobraniem, wpłata uiszczana u Kuriera lub na Poczcie.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1  Forma dostawy zamówionego towaru: 

3.1.1.  Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera K-ex lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

3.2. Przesyłki są dostarczane  za pośrednictwem kuriera w ciągu 2-5 dni od momentu nadania paczki.

3.3.  SHOP.DODAQUEEN.COM będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia w najbliższy poniedziałek od momentu złożenia go przez Zamawiającego, przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie WWW.SHOP.DODAQUEEN.COM, z zastrzeżeniem pkt. 2.7.  jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. 

 

Rozpatrzenie zamówionego towaru- na czym polega

3.4.  SHOP.DODAQUEEN.COM sprawdza kompletność wysyłanych towarów, kontaktuje się z Zamawiającym drogą e-mailową w celu potwierdzenia danych oraz ceny zamawianego towaru.

3.5. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.6. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę DODA OBSESSION  telefonicznie (tel. ___-___-___) kontaktując się z przedstawicielem sklepu internetowego SHOP.DODAQUEEN.COM  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ()

3.7.Przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex lub przez Pocztę Polską w najbliższy poniedziałek po złożeniu zamówienia przez Klienta.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE.

4.1. SHOP.DODAQUEEN.COM odpowiada wobec klientów będących konsumentami za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

4.2. Kupujący traci uprawnienia omówione w pkt. 4.1., jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

4.3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia.

5.3. Odstąpienie jest możliwe, gdy Konsument zapoznał  się z towarem w granicach zwykłego zarządu, tj. w sposób, w jaki byłoby to możliwe w sklepie tradycyjnym. W przypadku zwrotu towaru, który będzie nosił większe ślady użytkowania Shop.dodaqueen.com zastrzega możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

5.4. Jeśli wszystkie w/w. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, SHOP.DODAQUEEN.COM zwróci należne konsumentowi pieniądze niezwłocznie, nie później niż 14 dni po odstąpieniu, na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
 • którym mowa w art. 7 ust. 1,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
 • nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
 • opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
 • od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
 • przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
 • których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 •  usług w zakresie gier hazardowych.
6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia wymaga także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez ,,DODA OBSESSION” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

6.2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

6.3. Każdy klient ma dostęp do swoich danych Klient ma prawo wglądu do swoich danych (poprzez zalogowanie się na swoje konto,  na stronie SHOP.DODAQUEEN.COM), poprawiania ich, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i realizację zamówień.

6.4. Administratorem danych osobowych jest SHOP.DODAQUEEN.COM.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma DODA OBSESSION zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu  
 • wycofania poszczególnych produktów ze sklepu
 • wprowadzania nowych towarów do sklepu,

 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: ()


Realizacja: CreateWWW